O firmie
Realizacje
Technologia
Oferta
Kontakt


PartnerzyŚWIATOWE TECHNOLOGIE NA POLSKIM RYNKU BETONU to nazwa projektu opracowanego i wdrożonego przez naszą spółkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet  I.  Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.