O firmie
Realizacje
Technologia
Oferta
Kontakt
 
PRODUKCJA BETONU BEZPOŚREDNIO NA PLACU BUDOWY                               
Wdrożenie innowacyjnej na skalę światową technologii w spółce INCOBET

Poszukiwanie technologii, umożliwiającej firmie takiej jak Incobet , skuteczną rywalizację o  zlecenia na zaopatrzenie inwestycji wymagających najwyższej jakości betonów, prowadziliśmy już od dawna.
Mając przekonanie o konieczności wymiany wysłużonych i przestarzałych maszyn, które pamiętały lata 60-te, a stanowiły nadal podstawę naszej działalności, czekaliśmy na rozwiązanie dające szansę na coś więcej niż sama zamiana urządzeń.ŚWIATOWE TECHNOLOGIE NA POLSKIM RYNKU BETONU to nazwa projektu opracowanego i wdrożonego przez naszą spółkę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Priorytet  I.  Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu.

Jego podstawę stanowi  Cobra C 80 , wyjątkowa maszyna stworzona przez Tecwill Oy z Finlandii. Wysokie oceny jakie uzyskał  wniosek o dofinansowanie tego przedsięwzięcia,  potwierdzają  przełomowy charakter prezentowanej  konstrukcji dla sektora budowlanego w Polsce.

BETONIARNIA MOBILNA


Tradycyjne węzły betoniarskie zawsze były rozwiązaniami stacjonarnymi, wymagającymi wysokich nakładów inwestycyjnych, związanych przede wszystkim:

   - z  pozyskaniem odpowiedniego terenu oraz
   - przygotowaniem infrastruktury inżynieryjno-budowlanej, niezbędnej do ich instalacji i funkcjonowania.

Sam czas niezbędny do realizacji takiego   przedsięwzięcia  stanowił  istotne  ograniczenie  przy  planowaniu zaopatrzenia w beton  projektów  zlokalizowanych poza rejonem dotychczasowej działalności firmy.

Pierwsze mobilne konstrukcje zaczęły pojawiać się w Europie zachodniej w drugiej połowie lat 90-tych, a w Polsce po roku 2000.
Przewaga uzyskiwana przez  posiadacza  takiego  urządzenia nad konkurentami, polegająca na możliwości uczestnictwa w realizacji dowolnie położonego zadania inwestycyjnego, bez konieczności rozbudowy swojego potencjału produkcyjnego, spowodowała stale rosnące zainteresowanie  maszynami tego typu.
Wśród wielu oferowanych obecnie na rynku urządzeń tylko kilku producentów proponuje rozwiązania zachowujące w pełni cechy węzłów stacjonarnych, tj. zdolność do produkcji  najwyższej jakości betonu, z wysoką wydajnością i w każdych warunkach pogodowych. Najczęściej jednak, ten ostatni parametr osiągany jest kosztem utraty znacznej części mobilności.
Produkcja wysokiej jakości betonu, bezpośrednio  na placu budowy, to  szansa na obniżenie kosztów realizacji dla coraz większej ilości inwestycji. Wpłynie to z całą pewnością na stały wzrost  znaczenia  tego typu technologii w budownictwie, w najbliższych latach.

LINIA WĘZŁÓW MOBILNYCH FIRMY TECWILL OY
Betoniarnie serii COBRA MOBILE, zaprojektowane przez fińską spółkę specjalizującą się  w konstrukcjach szybko-przestawnych, zdecydowanie wyróżniają się swoimi wyjątkowymi cechami na europejskim rynku. Tecwill Oy zaproponował węzeł, który powstał w efekcie  prac i udoskonaleń prowadzonych od 1994 roku nad rozwojem wcześniejszych modeli.
   - Dzięki swojej  modułowej konstrukcji jest łatwy zarówno w montażu, demontażu jak i transporcie.
   - Chroniona patentem, kompaktowa struktura maszyny wraz z nowatorskimi rozwiązaniami technologicznymi dotyczącymi systemów sterowania produkcją, ważenia, dozowania, ogrzewania wody i kruszywa pozwala na wykonanie najwyższej jakości betonu z pełną wydajnością, nawet w trudnym okresie zimowym bez utraty jej mobilności.
   - Wprowadzone rozwiązania umożliwiają uruchomienie produkcji już po upływie 3-5 dni od rozpoczęcia instalacji w nowym miejscu. 
   - Zastosowanie stalowej ramy, zastępującej fundament oraz integrującej wszystkie elementy w jedną całość, stanowi przełomową zmianę umożliwiającą posadowienie konstrukcji na każdym gruncie bez uprzednich prac budowlanych.
   - Przy wykorzystaniu maszyn serii Cobra Mobile można zorganizować produkcję betonu już na terenie o powierzchni ok. 800-1000 m2.


Podsumowując, odważymy się stwierdzić, że firma Tecwill Oy wytyczyła dla całej branży, zupełnie nowy kierunek w projektowaniu wysoce wydajnych maszyn do produkcji betonu.INCOBET Sp. z o.o. ul. Żołnierska 29 04-468 Warszawa