O firmie
Realizacje
Technologia
Oferta
Kontakt

Nasza spółka specjalizuje się w produkcji mieszanek betonowych dla klientów realizujących inwestycje we wszystkich sektorach; budownictwa . Wykorzystujemy do niej wyłącznie najwyższej jakości składniki, posiadające odpowiednie atesty i certyfikaty.

Od bieżącego roku dostawy wykonujemy w dwóch wariantach:
Standardowo -;usługi świadczymy na terenie Warszawy i okolic, z naszej bazy zlokalizowanej przy ulicy Żołnierskiej w Rembertowie.
Opcjonalnie - jako nowość proponujemy organizację i uruchomienie produkcji w dowolnym miejscu (bezpośrednio na placu budowy lub w jej sąsiedztwie), w oparciu o szybko przestawną i wydajną (80m3/godz.) betonownię Cobra C 80. Przeprowadzone analizy wskazują na opłacalność tego rozwiązania już dla inwestycji wymagających 25.000 m3 betonu.

Przyjmujemy zlecenia obejmujące zaopatrzenie budowy:
-; w pełnym zakresie i na własny rachunek,
-; z powierzonych materiałów, w imieniu zamawiającego.
Specjalistyczne oprogramowanie do sterowania procesem technologicznym umożliwia wykonanie dowolnej receptury z wyjątkową precyzją, a unikalny system ogrzewania wody i kruszywa,; pozwala nawet w warunkach zimowych , z pełną wydajnością; produkować; beton; o temperaturze powyżej 18 °C.

Beton najwyższej jakości

W naszej ofercie handlowej przedstawiamy pełną gamę betonów odpowiadających wysokim wymaganiom jakościowym.

Betony zwykłe konstrukcyjne - powszechnie stosowany materiał budowlany przeznaczony do wykonywania nieskomplikowanych konstrukcji budowlanych.

Betony hydrotechniczne - przeznaczone do wykonywania masywów betonowych, szczególnie w przypadkach, gdzie wymagana jest precyzyjna kontrola rozwoju ciepła hydratacji.

Betony mostowe - betony spełniające surowe wymagania norm i wytycznych w zakresie stosowania w budownictwie komunikacyjnym.

Betony o podwyższonej odporności korozyjnej - betony niezastąpione w budownictwie narażonym na działanie środowisk agresywnych.

Betony o podwyższonej mrozoodporności - betony stosowane do konstrukcji narażonych bezpośrednio na działanie czynników atmosferycznych.

Betony wysokowartościowe - betony charakteryzujące się przede wszystkim wysoką wytrzymałością mechaniczną (powyżej 60 MPa). Pozostałe parametry betonu (nasiąkliwość, wodoprzepuszczalność, mrozoodporność) są korzystniejsze w porównaniu do betonów tradycyjnych. Stosowane w budownictwie inżynieryjnym.

Betony samozagęszczalne - betony stosowane w budownictwie inżynieryjnym pozwalające na szczelne wypełnienie deskowania oraz zagęszczenie i odpowietrzenie mieszanki betonowej pod wpływem własnego ciężaru.

Betony kontraktorowe - betony charakteryzujące się wysoką ciekłością oraz wydłużonym czasem wiązania; przeznaczone do wykonywania pali, ścian szczelinowych, iniekcji, itp.

Betony lekkie - betony przeznaczone do wykonywania konstrukcji betonowych takich jak ścianki czy stropy, pozwalające na obniżenie masy konstrukcji.

Betony ciężkie - betony charakteryzujące się wysoką gęstością (powyżej 2.500 kg/m3), umożliwiające wykonywanie płyt fundamentowych, skarbców, osłon zabezpieczających przed szkodliwym promieniowaniem.

Betony ze zbrojeniem rozproszonym - produkt pozwalający na wykonywanie posadzek, płyt i ścian fundamentowych; w niektórych przypadkach umożliwia wyeliminowanie zbrojenia tradycyjnego.

Stabilizacje, podsypki, podbudowy - grupa produktów stosowanych powszechnie w budownictwie przed rozpoczęciem właściwych prac budowlanych.

Zaprawy budowlane - produkt wygodny w stosowaniu, dostarczany na budowę w specjalnych pojemnikach. Przydatny do użycia nawet do 36 godz.

Wylewki i posadzki - produkty stosowane do wykańczania podłóg, powszechnie stosowane w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym.

Gwarantujemy wysoką jakość produkowanego betonu, terminowość i rytmiczność realizacji zamówień,;przy użyciu specjalistycznych jednostek do transportu i rozładunku tj. :
- pomp do betonu o wysięgu od 16 do 32 m.
- betonomieszarki o pojemności od 6 do 9 m3

Zapewniamy nadzór nad produkcją betonu, zgodnie z wymogami PN-EN 206-1:2003.INCOBET Sp. z o.o. ul. Żołnierska 29 04-468 Warszawa